Kūčių pamaldos LSMU

Gruodžio 20 d. LSMU ligoninės Kauno klinikose įvyko Kūčių pamaldos, kurių metu buvo palaiminta prakartėlė Kauno klinikų koplyčioje. Pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kartu pamaldose meldėsi LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. „Jūs, gydytojai, esat meilės dovanotojai, Kalėdų nešėjai. Tai, ką dovanojat žmonėms, – sveikatos dovaną, yra įkūnyta malonė. Sveikinu ir dėkoju už Jūsų … Continue Reading

Filmo ,,THE CHOSEN” (,,Išrinktieji”) audiokomentarai

Buvusiems ir naujiems filmo ,,THE CHOSEN” (,,Išrinktieji”) žiūrovams parengti atskirų dalių audiokomentarai. VDU sielovados komanda, dar pandemijos metais atkreipusi dėmesį į šį filmą, parengė audiokomentarus „Marijos radijo“ laidų ciklui bei labai rekomenduoja jų pasiklausyti, tačiau, žinoma, labiausiai – pažiūrėti patį serialą. AUDIO komentarai (pasiklausyti) Pirmos serijos komentaras : https://www.marijosradijas.lt/…/263068-2023-11-09-20-00… Antros serijos komentaras: https://www.marijosradijas.lt/…/264066-2023-11-23-20-00… Trečios serijos … Continue Reading

Kauno studentai ALFA kurse pažino Dievą ir vieni kitus (2023 12 11)

Gruodžio 11 d. įvyko paskutinis šventinis ALFA kurso studentams susitikimas. ALFA kursą baigė daugiau kaip 20 Kaune studijuojančių studentų iš įvairių universitetų. Jie dalyvavo visoje programoje, ne tik pagilino tikėjimo žinias, bet ir surado bendraminčių, kurie, tikime, dar ne kartą susitiks. Studentai dalijosi, kad jie šio kurso metu atrado ir Dievą, ir žmones, su kuriais … Continue Reading

Popiežius studentų sielovadininkams: priimkite kiekvieną tokį, koks jis yra

Penktadienį, lapkričio 24 d., popiežius Pranciškus priėmė akademinėje sielovadoje tarnaujančius kunigus, dalyvavusius Kultūros ir ugdymo dikasterijos organizuotame susitikime. Akademinę sielovadą Pranciškus palygino su daugiabriaune geometrine figūra. Daugiabriaunis simbolizuoja sudėtingumą, įvairovę. Pranciškus prašė studentų sielovadininkų savo tarnystėje laikytis trijų nuostatų: vertinti skirtumus, rūpestingai palydėti ir drąsiai veikti. Visų pirma reikia priimti skirtumus. Studijuojančio jaunimo sielovadoje neišvengiamai … Continue Reading

Susitikimas akademinėje bendruomenėje apie teismą ir teisingumą, apie santykį ir atleidimą (2023 11 23)

Lapkričio 23 d. Kaune vyko pranešimų ir diskusijų ciklo „Žmogaus slėpinys“ susitikimas, kuriame pranešimą skaitė kunigas Gintas Petkevičius, Elektrėnų parapijos vikaras. Susitikimą „Žmogus – teisiantis ar teisiamas?“ organizavo LSMU sielovados bendradarbiai, o jis vyko LSMU Vlado Lašo auditorijoje, į kurią susirinko negausus būrys žmonių. Tema buvo įdomi ir aktuali. Prelegentas iš pradžių kalbėjo apie biblinį … Continue Reading

VDU bendruomenėje pradėti susitikimai Šventosios Dvasios dovanoms pažinti ir priimti (2023 11 08)

Lapkričio 8 d. VDU sielovados bendradarbiai visus norinčius pažinti Šventosios Dvasios dovanas pakvietė į pirmąjį ugdomąjį susitikimą „Šventosios Dvasios krikštas. Asmeninis Dievo artumo patyrimas – teologija ir patirtis“. Susitikimas buvo pradėtas giesme, kviečiančia Šventąją Dvasią. Tada kunigas teol. lic. Andrius Končius, kuris veda šiuos susitikimus, pristatė pirmąją temą  „Dievo patirtis mūsų gyvenime“. Kaip sakė kunigas … Continue Reading